Možnosti zaposlitve

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji:
– koliko je trenutno prostih delovnih mest,
– kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic,
– s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati,
– višjo raven izobrazbe imaš, prej te bodo sprejeli